Home > Qui som

Il·lustració de la PacaLa PACA és un acord per a la producció i el consum agroecològic. Un acord que es basa en la relació directa entre les persones productores i les consumidores. És agroecològic perquè es basa en processos ecològics, sostenibles i socialment justos.
La PACA s’allunya de la intermediació per esdevenir un projecte que integra tots els processos econòmics (producció, distribució, consum, finançament, presa de decisions,…) i que genera mecanismes d’autoregulació que en reforcen l’autonomia. Demostrem així que un model econòmic diferent és possible: més proper, respectuós amb el medi i socialment just.

Objectius
• Que les productores puguin fer viables les seves explotacions, tot aconseguint unes condicions de treball i
de vida dignes.
• Que les consumidores coneguin l’origen del que mengen i com es treballa, puguin comprar-ho a un preu assequible, i participin activament del procés.
• Que la relació entre consumidores i productores estigui basada en la solidaritat, la confiança, la transparència i la corresponsabilitat.
• Que sigui un model de producció i consum real i possible, respectuós amb la salut de les persones i del planeta, i que alhora ens permeti transformar l’actual model econòmic, posant les persones en el centre, en comptes dels diners.

Com ho fem?
• Fixant uns preus justos per a consumidores i productores, independents del mercat i les seves fluctuacions.
• Establint una distribució directa dels productes, eliminant les persones intermediàries.
• Potenciant l’economia local, buscant la màxima proximitat entre productores i consumidores.
• Funcionant assembleàriament, trobant-nos cada mes i mig per prendre decisions conjuntament.
Compartint els riscos de la producció amb la creació d’un fons econòmic (fons de corresponsabilitat), que serveix per cobrir pèrdues de collita o per millorar la producció.
• Compartint i simplificant la gestió, fent una comanda mensual que es paga per avançat.
Planificant conjuntament la producció, quins productes i quina quantitat.